Karnataka

Chest NoPlayer NameDate Of Birth
07Sukesh Hegde02/10/1989
04Prashant Kumar Rai04/04/1984
06S Jeeva Kumar01/06/1981
02Shabeer B S (C)03/08/1986
11Jawahar Vivek K30/05/1985
03Nitesh B R06/07/1990
12Vittal Meti04/01/1989
09Darshan J28/06/1997
01Anand24/01/1996
05S Rajaguru
10Chandan V
08Nagaraj Rama Siddi

Manager Name – Srinivas K R

Coach Name – Suresh B C

Team Official – Nanjeshgowda