Maharashtra

Chest NoPlayer's NameDate Of Birth
04Abhilasha S Mhatre28/11/1987
05Suvarna Vilas Bartakke09/08/1985
03Komal Subhash Deokar20/12/1994
02Snehal Pradeep Shinde29/04/1992
07Keripale Sayali Sanjay19/10/1994
08Lalita Arun Gharat02/06/1990
09Pooja Shankar Shelar25/09/1994
10Chaitali Vishwas Borhade29/09/1996
01Sayali Uday Jadhav (C)23/08/1997
06Tejaswi V Patekar06/08/1995
12Shraddha Vinayak Pawar23/04/1995
11Amrapali Jagadish Galande22/01/1995

Name of the Manager: Mrs. Himali VIshwajeet Dholam
Name of the Coach: Mr. Suhas Achyut Joshi