Maharashtra

Chest NoPlayer NameDate Of Birth
01Rishank Krishna Devadiga (C)03/02/1992
10Nitin Madane10/09/1988
04Vikas Kale19/01/1988
08Girish Maruti Ernak22/12/1990
11Ruturaj Shivaji Koravi04/01/1994
12Vishal Prabhakar Mane21/09/1985
07Viraj Vishnu Landge15/10/1993
15Krushna Madane16/01/1998
05Nilesh Tanaji Salunkhe05/05/1993
02Shivraj Rajendra Jadhav09/12/1991
09Ravindra Pralhadrao Dhage30/06/1991
03Tushar Tanaji Patil11/11/1994

Name of the Manager:  Shri. Firoj Maula Pathan
Name of the Coach: Dr. Manik Meharban Rathod