Himachal Pradesh

Chest NoPlayer Name
08Puspha Devi
10Jyoti
7Priyanika Negi
6Lalita
9Sarika
11Bhavna Devi
2Kavita
4Nidhi Sharma
3Vishakha Mehta
05Manisha Kumari
01Sushma Sharma
12Reena Kumari

Manager Name – Lakhvinder Singh

Coach Name – Rattan Lal Thakur

Team Official –